Controller

Hordaland, Norway · Finance · FCO

Description

Mediability Group søker Controller med ansvar inn mot økonomifunksjonen, kundeprosjekter og generell forretningsutvikling.

Mediability bygger løsninger og tjenester for fremtidens mediekonsum. Du kommer derfor til å være tett på forretningsutviklingsprosesser knyttet til produkter og tjenester som tilbys i markedet. I tillegg blir du en viktig ressurs for utviklings- og forbedringsarbeid innenfor økonomiområdet. Du ønsker å etablere gode strukturer og å bygge systemverdi i selskapet, herunder digitalisering av rutiner og prosesser.


Stillingen rapporterer til CFO for konsernet. Noe reisevirksomhet til selskapets kontorer i København, Stockholm, Oslo og Stavanger må påregnes.


Ansvar for økonomisk rapportering og lønnsomhetsvurdering, herunder likviditetsstyring, budsjett og prognoser

Bistå ved statusvurderinger på prosjekter og øvrig analysearbeid

Økonomisk bistand og godkjenningsfunksjon ved inngåelse av større kontrakter

Primærkontakt med ekstern leverandør av regnskap- og lønnstjenester og revisor

Øvrige prosjekter/forretningsutvikling

Risikovurderinger i større avtaler/prosjekter


Requirements

Høyere økonomisk utdannelse

Erfaring med modellering

2-4 års erfaring fra tilsvarende rolle eller fra rådgivning/revisjon

God IT- og systemforståelse, herunder sterke Excel kunnskaper

God forretningsforståelse og faglig trygg på regnskap og økonomi

Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig


Du er presis, proaktiv, selvstendig og strukturert av natur. Ved problemer er du den som kommer med forslag til mulige løsninger. Du kan det å prioritere, og kan skille tydelig mellom detaljer og de store trekkene for å sikre fremdrift. Du har en kommersiell og forretningsorientert legning og et sterkt ønske om å skape resultater. Du kan kommunisere bredt i organisasjonen. Ikke minst er du ambisiøs både på selskapets og egne vegne. Interesse for teknologi- og medie-bransjen er en fordel.

Benefits

Kvinner oppfordres til å søke. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Jørund H. Indrehus Mediability/Atlantis Vest +47 97 53 58 45


Søknad/ CV sendes snarest , dog senest innen 12.06.2017.


Om Mediability

Mediability er en skandinavisk leverandør av produkter, løsninger og support til broadcast- og mediebransjen. Vi tilbyr det aller siste innen teknologi, rådgivning og forvaltede tjenester. Mediability ble grunnlagt sommeren 2016, da tre av Skandinavias beste tilbydere av media-produksjonsløsninger ble samlet i en gruppe. Konsernet omsetter for i underkant av 300 MNOK og opererer med selskaper i alle tre skandinaviske land. Gruppen ble etablert gjennom sammenslåingen av skandinaviske AVIT-Systems, Video4 og Mediateket. Hovedkontoret er i Bergen og fra September i 2017 flytter vi inn i fremtidsrettede lokaler og blir en del av Media City Bergen.

Se www.mediability.no for ytterligere informasjon

Om majoritetseier Atlantis Vest

Majoritetseier i Mediability er Atlantis Vest som er investeringsselskapet til familien Rieber. Atlantis Vest har en lang industriell forankring og har i dag tre virksomhetsområder. Hovedsatsnings-området fremover for Atlantis Vest er Direkte Investeringer hvor Mediability inngår som ett av åtte porteføljeselskaper p.t. Innen Direkte Investeringer gjør Atlantis Vest majoritetsinvesteringer i selskaper som har en størrelse i intervallet 75 til 750 MNOK innenfor ulike interessante bransjer.

For mer informasjon se www.atlantisvest.no

Apply for this job